Kálózi/ Kálóci/Kálóczi/Kálózy/Kálócy/Kalojzi, névrokoni találkozó Gomboson

   F   E   L   H   Í   V   Á   S  !    

Ezzel a felhívással szeretném felhívni a figyelmét és értesíteni minden kedves vajdasági, horvátországi, vagy nyugaton él?, vagy dolgozó, de innen elszármazott Névrokonomat. Mind-azokat a Kálózi, Kálóci, Kálóczi, Kálóczy, vagy a vezetéknév más változatát visel? egyéneket, családokat, valamint mind azokat, akiknek felmen?i között vannak, vagy voltak a név visel?i apai, anyai ágon és úgy gondolják, hogy a név által köt?dnek ehhez a névrokon közösséghez a következ?kr?l: 2018, április 28-án, Gomboson, (Bogojevo) megtartjuk az 

 E L S ?   V A J D A S Á G I   N É V R O K O N   T A L Á L K O Z Ó T.

A találkozóra mindenkit meghívunk és nagy szeretettel várunk.

A találkozó színhelye Gombos központjában lév? BECKER vendégl?.

A találkozónk célja, a meglév? rokoni szálak meger?sítése, az ismeretlenek megtalálása, felújítása.  A résztvev?k közötti kötetlen beszélgetés, barátkozás ismerkedés. Egymás családtörténelmének megismerése és ez-által a lehetséges közös gyökerek megtalálása. A Vajdasági Névrokon Baráti Társaság megalakítása.

A találkozóra vendégként meghívjuk a Magyarországi Kálóczi/Kálóczy Baráti Társaság Vezet?ségét. Javaslatunk a találkozó menetét illet?en a következ?:

 1. A-gyülekezés a Becker féle vendégl?ben 10,00 óráig.
 2. A résztvev? családok és egyének rövid bemutatkozása.
 3. A magyarországi vendégek bemutatkozása és ismertet?je a Kálóczi/Kálóczy Baráti Társaság megalakulásáról, tevékenységér?l, a Káliz nép eredetér?l, az eddigi eredményeikr?l, vetítéssel egybekötve.

Ebéd.

A résztvev?k döntését?l függ?en a Vajdasági Névrokon Baráti Társaság megalakítása és céljainak meghatározása.

A helyi programok közül javasoljuk:

 1. A Szent László Római Katolikus templomban szentmise él? és elhunyt Névrokonainkért.
 2. Látogatás a Gombosi Temet?ben.
 3. A Tájház megtekintése.

Az id? rövidsége miatt, ha úgy gondolják, hogy a hosszabb barátkozásnak, beszélgetésnek nagyobb jelent?sége van, mint az általunk javasolt három helyi program egyikének a megvalósítása, kérjük, fejtsék ki véleményüket.

Hozzászólásukban jelöljék meg javaslatukat

Az Étlap kínálata:

 1. LEVESEK. Savanyú leves, vagy
 2. Egyszer? házi leves

F?ÉTEL: Keverthús-rostélyos,

 1. Pomfrit, káposztasaláta, kenyér………………………..……..800 din.
 2. Üsz?paprikás, káposzta saláta, kenyér……………….…….600 din.
 3. Halpaprikás tészta/kenyér …………………..……………………600 din.
 4. S?lthal (1porció)

a.Ponty/süll?…………………….………………………………….…800 din.

 1. Harcsa…………………..………….……………………………………..700 din.
 2. Kecsege…………………………………..…………………………..… 1200 din.

Grátisz. Leves.

DESZERT: Palacsinta……………………………………………… 100 din.

Röviditalok……………………………………………..……….100-200 din.

Sör………………………………………………..…………………. 100-150 din.

Üdít?k………………………………………….…………………………..100 din.

Tea-kávé…………………………………………..….…………….80-100 din.

Gyakorlati szempontból az ebédválasztékot észszer? lenne 1-2 lehet?ségre sz?kíteni.

Kérek minden egyént, családot értesítsen részvételi szándékáról, a résztvev?k számáról, a választott ételr?l, valamint határozza meg a helyi programok egyikét. Mind-ezt közölje legkés?bb 2018. Április 21-ig. Id?közben várok minden javaslatot és jobbító észrevételt.

A következ? elérhet?ségeken:

E-mail: gombossferi@gmail.com 

Telefon: +38125/5875095, (az esti órákban 17-22 óráig).

Levélcím:

Kálózi Miklós  ul. Šumska 139. 25245 Gombos (Bogojevo) SZERBIA

…………………………………………………………………………………………………

Köszönöm mindenki közrem?ködését!

Baráti üdvözlettel az Önök Névrokona, Kálózi Miklós

GOMBOSNÁL A MAGYAR JÉGTÖRŐK 2017.01.19.

Visszaemlékezve a gyerekkori nagy telekre, fagyokra, emlékszem azokra a nagy robbanásokra a Duna irányából, melyekkel az összeállt jeget indították tovább, nehogy beduguljon a folyó és árvizet idézzen el?. Nem is értettem, mert azt is hallottuk, hogy régen a Duna jegén szánkókkal mentek át a lakodalmasok, amikor a hegyi legény gombosi lányt vett el feleségül.

Valahogy nem fér össze a két rege. Egyszer szánkókkal járták a Dunát, máskor a jeget kellett robbantani, nehogy kárt okozzon.

Már volt olyan eset el?bb is, hogy a magyar jégtör?k járták a folyót jégmentesíteni, szerencsére csak évtizedenként történt.Valószín? azért nincs Szerbiának se egyetlen jégtör? hajója sem, van a magyaroknak… Most, négy magyar jégtör? töri a 2 méter vastag tömböket. Most számol a szerb benfentes, megt a jégtör?k órabére 15.000 dinár körül van, és még hetekig is itt “ropogtassák” a táblákat.

Négyes-Fogat Gomboson

Az idei Négyes-Fogat m?sora Gomboson 2017. január 7-én, 19 órakor kezd?dik a kultúrotthon szinháztermében. A belép?díj 100 dinár.

49. alkalommal érkezik Gombosra is a Négyes-Fogat!  A szervez?k, szerepl?k idén is  tartalmas müsorral várják a néz?ket !

EMLÉK GOMBOSRÓL:

https://get.google.com/albumarchive/110843027550610154324/album/AF1QipPNGBfIENxP3oTVEqS_kjVsm3NZ4vhTDxrciCVt?authKey=CKnK_dPvtIj5dA