ELHUNYTAK 2021.

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, álmok, évek,
ők itt maradnak bennünk csöndesen még.

 

(Juhász Gyula)

– Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak.

SSZ. DÁTUM                    NÉV         ÉLT           LAKCIM           TEMETÉS     MEGEMLÉKEZÉS
1. január 9. FIRÁNYI ANDRÁS 90 Gombos November 29. utca 69. Gombos, vasárnap 11:30-kor. “Megyek az úton, de ne sirassatok. Földi életemből csak ennyi jutott…
2. január 11. Koljanin BECKER Terézia 69 Eszék Eszék 2021. Január 13. Isten nyugosztalja.
3. január 17. PAPP RUMI TERÉZ 83 Gombos-Doroszló Gombos kedd 12 órakor „Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.”
4. január 19. JÁVOR PÁL 63 Gombos-Szabadka Szabadka január 22 11.00 órakor Bajai úti temetőben Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.
5. január 21. GÖRÖG JÁNOS 78 Gombos-Zombor Gombos péntek 11.00 órakor  Előbb-utóbb minden megszűnik létezni. Ez a dolgok rendje. Így működik az idő
6. február 18. BAJCSI SMIT KATALIN 77 Gombos Vörös kereszt ut. Gombos péntek 12 órakor Szomorúbb lett a föld S fakóbb az ég színe, Egy szív állt meg örökre
7. március 5. KOVÁCS ERZSÉBET 92 Szonta-Gombos-Doroszló Szonta  Valahol a felhők fölött van egy másik világ, ahol minden szép és nem szenved senki már. Most már hadd zokogjon kétségbeesvén az égnek takarója fent mennyeikben.
Elül a csend, s csak tompa szél zörgeti az avart. Azt hallom, más nesz nem zavar.
8. március 18. JAKSICS GERSTNER ILONA 79 Gombos Mohács Mohács Április 9-én 13 órakor  “Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.
9. március 27. KOLLÁR PFÁJFER (BOGYÓ) JULIANNA 79 Gombos Gombos kedd 12 órakor Búcsúznom kell, bár búcsúzni fáj,
De vár rám ott Fent egy új világ,
Csillag és fény, mennyei kék,
Lelkem már szárnyal, jönnek elém.
10. március 29. CEKO DUSAN 75 Gombos Gombos ,, Minden elmúlik mint az álom, elrepül mint a vándormadár. Csak az emlék marad meg a szívben, halványan mint a holdsugár.”
11. április 4. TOKOS LAJOS 94 Gombos-Szabadka Gombos kedd 13 órakor “Nincs már holnap, Ennyi volt az élet, Sirassatok csendben, Szívetekben élek!” 
12. április 10. MARGETITY LÁSZLÓ 77 Gombos Gombos kedd 12 órakor Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.
Kosztolányi Dezső
13. április 11. MARKULIN ALEKSZANDAR 60 Gombos Gombos kedd 13.30 órakor Nyugalom
A lélek oda áhítozik, ahonnan a földre szállt. Ott örök nyugalom vár reá, tekintete megnyugszik a tiszta és csillogó fényeken.