ELHUNYTAK 2018


„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.”
– Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak. 

JÁNOS EVANGÉLIUMA 11. RÉSZ 25-26. VERS

  leégett gyertya..
Ssz JANUÁR       N É V       KOR       LAKCÍM         TEMETÉS  MEGEMLÉKEZÉS      UTÓSZÓ   
  1.  2018.01.08 ÁDÁM JÓZSEF

 

(1942.12.08.)

 76  Gombos  Duna utca szn. Gombos 2018.01.09. Kedd 13 órakor Rég elhagyám az enyhe révet,
Hátam megett már évre évek
Úgy torlanak, mint tengerár,
S új rév, koporsóm csendje vár .(Vargha Gyula)
 BÉKE PORAIRA!
 2. 2018.01.10 OSZLÁNSZKI (Szakál) VERONA   (1947.10.17.) 70 Gombos

 

Madács Imre 3.

 Gombos 2018.01.11. Csütörtök

 

15 órakor

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, álmok, évek,
ők itt maradnak bennünk csöndesen még.
(Juhász Gyula)
 BÉKE PORAIRA!
 3.2018.01.11. MAMUZSITY (Bodrik) MÁRIA   (1942.05.25) 76Gombos

 

Erdő utca 87.

Gombos 2018.1.13. Szombat     10,oo órakor Valahol a felhők fölött van egy másik világ, ahol minden szép és nem szenved senki már. Most már hadd zokogjon kétségbeesvén az égnek takarója fent mennyeikben.
Elül a csend, s csak tompa szél zörgeti az avart. Azt hallom, más nesz nem zavar.
BÉKE PORAIRA.
 4. 2018.01.21. KISS (BARTOK) ANNA 64 Gombos  Erdő u.  61/a     Gombos 2018.1.23. Kedd 12,00 órakor    Búcsúznom kell, bár búcsúzni fáj,
De vár rám ott Fent egy új világ,
Csillag és fény, mennyei kék,
Lelkem már szárnyal, jönnek elém.
NYUGODJON BÉKÉBEN
SszFEBRUÁR  N   É    V   KOR    LAKCÍM    

     SZERTARTÁS     

M  E  G  E  M  L  É  K  E  Z  É  S    UTÓSZÓ
 5. 2018.02.06. BERKÓ ISTVÁN 78 Gombos Doroszlói u. 26. Gombos 2018.2.6.  Kedd 10,oo órakor„Volt emberek.  Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább.” (Kosztolányi) BÉKE PORAIRA
 6.2018.02.12 TOKOS (Pallós) ILONA 81 Gombos Ibolya u. 39. Gombos 2018.2.13.    Kedd, 16 órakor Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.
NYUGODJON BÉKÉBEN.
 7. 2018.02.12. BOGYÓ IMRE64Gombos Vajdasági u. 9/a Gombos 2018.02.14. Szerda, 13.oo órakorHonnan jött ajtómba hívatlan e bánat?
Még átlépem egyszer az üres szobákat,
mint ki ottfelejtett valamit, a szemnek
téveteg tüzével csöndes búcsút intek.

Adam Bernard Mickiewicz

NYUGODJON BÉKÉBEN.
 8. 2018.02.13. BÁRTOL PÁL 76 Gombos  Jókay Mór 11. Gombos 2018.02.14. Szerda, 14.oo órakorFura nép az emberek:
Búcsúzkodni nem szeret,
Nyugton mégis meg nem ül,
Csak búcsúzik mindent?l.
 
 NYUGODJON BÉKÉBEN.
9.2018.02.15.ROHACSEK KÁLMÁN KÁCI

 

1961.julius 20.

56AUSZTRÁLIA

 

(Gombos)

  Nincsenek már színes álmok,
csak szívfagyasztó jégvirágok.
Nem hiszek már szép mesékben,
csak megfagyok a hóesésben.
 BÉKE PORAIRA
 10.2018.02.26.LOBODA GYULA-GYUSZI  61GOMBOSGombos 2018.02.27. kedden,  15 órakor. Nincsenek már színes álmok,
csak szívfagyasztó jégvirágok.
Nem hiszek már szép mesékben,
csak megfagyok a hóesésben.
BÉKE PORAIRA
11.2018.02.28.        Id. TUCITY PÁL76GOMBOS Kossuth Lajos u.18Gombos 2018.03.01. Csütörtök, 14 órakorMa fáj kinézni. Köd az ablakon.
A szó nekem ma durva, színtelen.
Karomra hajtom álmodó fejem,
S a némaság meséit hallgatom.
NYUGODJON BÉKÉBEN
SszMÁRCIUS    N    É   V    KOR    LAKCÍM  SZERTARTÁS  B Ú CS Ú SZ Ó     BÉKE HAMVAIRA
 12. 2018.03.10. PETŐ ALBERT – (MIHÁLY) 34 Németország Németország -GOMBOS,  Nagykeresztnél   2018.08.13. “ Szomorúbb lett a föld S fakóbb az ég színe, Egy szív állt meg örökre NYUGODJON BÉKÉBEN.
 13. 2018.03.25. BOGYÓ  MÁRTON 79 Gombos Liszt Ferenc u. Gombos 2018.03.26. Hétfő 9 órakor Előbb-utóbb minden megszűnik létezni. Ez a dolgok rendje. Így működik az idő BÉKE PORAIRA
Ssz ÁPRILIS   N   É    V       KOR    LAKCÍM     SZERTARTÁS B Ú CS Ú SZ Ó    
 14. 2018.04.05. BOGYÓ JÓZSEF 65 GOMBOS Proletár utca 11. Gombos 2018.04.05. péntek  10   órakor Ki érti ezt az egészet,
mindent elvesz ez az élet.
Próbálok jó lenni – tényleg,
ember vagyok, elhull végleg.
 BÉKE PORAIRA
 15 2018.04.09.HORVÁT MÁRIA 68Gombos Erdő utca Gombos 2018.04.10. kedd 17 órakor Minden nap egy harc az életért,
nem tudjuk, mit hoz az ébredés,
legtöbbször a megszokás vezet,
s a lényeget észre sem veszed,
elsétálsz mellette könnyedén,
így ezernyi csodát meg sem élsz.
 NYUGODJON BÉKÉBEN.
16.2018.04.14.FIRÁNYI ANNA84GOMBOS November 29.u.Gombos 2014.04.15. Vasárnap 16.órakor Fáradt, nehézkes már a gondolat,
lassul a jelen múltat bontogat.
BÉKE PORAIRA
 17. 2018.04.28. BAJCSI ISTVÁN 76 KUPUSZINA GOMBOS 2018.04.29. vasárnap 12.00 órakor Az életünk rövid, minden nap ajándék,
Utam végét jelzi őszülő halánték.
NYUGODJON BÉKÉBEN.
 18. 2018.04.30 BOGYÓ ANDRÁS 79 GOMBOS Erdő u. 93.APATIN, 2018.május 1. 16,00 órakor.Előbb-utóbb minden megszűnik létezni. Ez a dolgok rendje. Így működik az idő. NYUGODJON BÉKÉBEN.
sszMÁJUSNÉV  KOR LAKCÍM SZERTARTÁS BÚCSÚSZÓ 
 19. 2018.05.02 BOGYÓ VINKÓ ANNA 88

 GOMBOS

Ady Endre 41.

GOMBOS,2018.

május 3, csütörtök  17,00 órakor

  Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.
NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

 20. 2018.05.14.CÖNDÖR BARTOK KATALIN 88

 GOMBOS

Ady Endre 8.

 GOMBOS,2018. Május 15, 12,00 órakor Valahol a felhők fölött van egy másik világ, ahol minden szép és nem szenved senki már. Most már hadd zokogjon kétségbeesvén az égnek takarója fent mennyeikben.
Elül a csend, s csak tompa szél zörgeti az avart. Azt hallom, más nesz nem zavar.
NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

 21. 2018.05.22. BARNA ERZSÉBET 91 GOMBOS   Ady Endre GOMBOS 2018.05.23. szerda, 12 órakor “Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.
NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

22.2018.05.28.BENCE POOS ANNA64GOMBOS Erdő ut. 141GOMBOS 2018.05.30. szerdán 17 órakor“Úgy mentél el csendben és szerényen,
Drága jó lelked nyugodjon békében.”
NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

 JÚNIUSNÉVKOR.LAKCÍMSZERTARTÁSBÚCSÚSZÓ 
23.2018.06.02VARGA (Nemes) MÁRIA77GOMBOS Ibolya u.2018.06.03. vasárnap 11:30-kor,,Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet.

 

Csak az hal meg, akit elfelejtenek….”

NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

24.2018.06.02MÉSZÁROS (Pető) ÁGOTA77GOMBOS Arany János2018.06.04. hétfő

 

9:00 órakor.

“Már nincs holnap ennyi volt az élet,
Sirassatok csendben,
én a szívetekben élek. “
NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

 2018.06.17.ARANYOS Bogyó ROZÁLIA79JÁSZBERÉNY MagyarországJÁSZBERÉNY Búcsúznom kell, bár búcsúzni fáj,
De vár rám ott Fent egy új világ,
Csillag és fény, mennyei kék,
Lelkem már szárnyal, jönnek elém.
NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

 

252018.06.20.MOLNÁR IMRE (Cipó)53Gombos Bem Apó 12018.06.21. csütörtök 17 óra“Küzdöttél…, de már nem lehet; Most átölel a csend és a szeretet!”NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

 JÚLIUSNÉV ÉLT  BÚCSÚSZÓ 
262018.07.07.PÁSTI (Béres) ETEL85Gombos November 29. 532018.07.08. vasárnap 12 óraMEGSZÓLALNAK A HARANGOK, MAGÁHOZ HÍVTAK AZ ANGYALOK. A FÖLDI SZENVEDÉST ITT HAGYOM AMI VÁR REÁM, AZ A NYUGALOM. S HA AZ ÉG BOLTJÁN EGY CSILLAG SEM RAGYOG TUDNI FOGJÁTOK AKKOR IS, HOGY OTT VAGYOK NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

        
27.2018.07.11BOGYÓ MÁRIA83SZABADKAGombos, Szombat 13:00 órakorFáradt, nehézkes már a gondolat,
lassul a jelen múltat bontogat.
NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

28.2018.07.15.BOGYÓ Pásti PIROSKA75SZABADKAGombos 07.17. kedd 19 órakor“Minden időn s téren át
Szívem esdeklő szavát halld meg Istenem
Örök vizek nagy hajósa – vezess engem
Égi tóra szent ösvényeden”
NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

29.2018.07.16.BUZÁSI FERENC66Gombos Ady EndreGombos 07.17. kedd 17,30 órakor“A sors könyvében így volt megírva,
Nehéz tölgyet derékon törte az élet vihara”
NYUGODJON

 

BÉKÉBEN.

30.2018.07.20.SZAKÁL ZÓNI ERZSÉBET79Gombos Erdő u.52.Gombos 07.21. szombat 19:oo órakor  Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.
 NYUGODJON  BÉKÉBEN.
312018.07.22.KENYERES ANDRIJA66Gombos Ady EndreGombos 07.23. hétfő 18,00 órakorA lélek oda áhítozik,
ahonnan a földre szállt.
Ott örök nyugalom vár reá,
tekintete megnyugszik
a tiszta és csillogó fényeken.
  NYUGODJON  BÉKÉBEN
 AUGUSZTUS ÉLT ELHANTOLÁS  
32.2018.08.13.LAKATOS JÁNOS – JANCSI PRIMÁS73Gombos november29. u.GOMBOS Aug. 14.

 

KEDD 10 óra.

Nyugodjon békében… 
33.2018.08.21HAJNAL ÁRPÁD70Gombos-ZomborZOMBOR 2018.8.23. csütörtök  12:00 órakor“A sors könyvében így volt megírva,
Nehéz tölgyet derékon törte az élet vihara”
Nyugodjon békében- 
34.2018.08.25.ELHART GÁBOR73GombosGombos 2018.08.26. vasárnap 10 órakor“Minden időn s téren át
Szívem esdeklő szavát halld meg Istenem
Örök vizek nagy hajósa – vezess engem
Égi tóra szent ösvényeden”
Nyugodjon békében 
 SZEPTEMBER ÉLT    
35.2018.09.20.MÜLLER PAUL –(Müller  Pali)75 NÉMETORSZÁG  
36.2018.09.28.SZŰCS MÁRIA95ÚJVIDÉKGOMBOS 2018.09. 30-n, Vasárnap 11:30-kor“Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a Nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad,
Belőlem néhány pillanat…”
 Nyugodjon békében 
37.2018.09.30.LENGYEL PÁL id.76Gombos Erdő u.17.GOMBOS 2018.10.02, Szerda 12:oo órakorMEGSZÓLALNAK A HARANGOK, MAGÁHOZ HÍVTAK AZ ANGYALOK. A FÖLDI SZENVEDÉST ITT HAGYOM AMI VÁR REÁM, AZ A NYUGALOM. S HA AZ ÉG BOLTJÁN EGY CSILLAG SEM RAGYOG TUDNI FOGJÁTOK AKKOR IS, HOGY OTT VAGYOK Nyugodjon békében 
 OKTÓBER      
38.2018.10.15.APARI TERÉZIA79Gombos Ady E. 38. ,,Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet.

 

Csak az hal meg, akit elfelejtenek….”

 Nyugodjon békében 
 NOVEMBER   TEMETÉS  
39.2018.11.19.VISZMEG PÉTER70Szabadka PalicsPalics 10:30Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Juhász Gyula
 Nyugodjon békében 
40.2018.11.26.KLAUS JÓZSEF61Gombos Erdő utcaGombos 2018.11.27. Kedd 12 órakor

A lélek oda áhítozik,
ahonnan a földre szállt.
Ott örök nyugalom vár reá,
tekintete megnyugszik
a tiszta és csillogó fényeken.

Seneca

Nyugodjon békében 
   DECEMBER    TEMETÉS  
41.2018.12.11.TAMASKÓ Bacskó JULIANNA85Gombos Petőfi Sándor u. 25.Gomboson, holnap- 12-én, szerdán, 12:oo órakor.“Minden időn s téren át
Szívem esdeklő szavát halld meg Istenem
Örök vizek nagy hajósa – vezess engem
Égi tóra szent ösvényeden”
 Nyugodjon békében  
42.2018.12.31.RÁDIN KÁROLY68.Miesbach

 

Németország

  
Vándor! Utad végére értél.
Földi pályafutásod itt véget ért.
Reménytelen küzdelemben
nem maradhattál győztesen.
 
 Nyugodjon békében