Elhunytak 2018

„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet,

aki hisz énbennem, ha meghal is él;

és aki él, és hisz énbennem,

az nem hal meg soha.”
– Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet,

amely felett nincs hatalma a halálnak.

JÁNOS EVANGÉLIUMA 11. RÉSZ 25-26. VERS

 

SORSZ.     DÁTUM                 N   É   V KOR        LAKCÍM     TEMETÉS           MEGEMLÉKEZÉS         utószó
  1.   2018.01.08  ÁDÁM JÓZSEF  76   Gombos  Duna utca szn.  Gombos 2018.01.09. Kedd 13 órakor  Rég elhagyám az enyhe révet,
Hátam megett már évre évek
Úgy torlanak, mint tengerár,
S új rév, koporsóm csendje vár .(Vargha Gyula)
 BÉKE PORAIRA!
 2.  2018.01.10  OSZLÁNSZKI (Szakál) VERONA  70  Gombos

Madács Imre 3.

 Gombos 2018.01.11. Csütörtök

15 órakor

Nem múlnak ?k el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, álmok, évek,
?k itt maradnak bennünk csöndesen még.

(Juhász Gyula)
 BÉKE PORAIRA!
 3. 2018.01.11.  MAMUZSITY (Bodrik) MÁRIA  76 Gombos

Erd? utca 87.

Gombos 2018.1.12. Péntek     órakor  Valahol a felh?k fölött van egy másik világ, ahol minden szép és nem szenved senki már. Most már hadd zokogjon kétségbeesvén az égnek takarója fent mennyeikben.
Elül a csend, s csak tompa szél zörgeti az avart. Azt hallom, más nesz nem zavar.
BÉKE PORAIRA.