ELHUNYTAK 2018

„Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet,

aki hisz énbennem, ha meghal is él;

és aki él, és hisz énbennem,

az nem hal meg soha.”
– Jézus ajándéka a benne vetett hit által az örök élet,

amely felett nincs hatalma a halálnak.

JÁNOS EVANGÉLIUMA 11. RÉSZ 25-26. VERS

SORSZ.     DÁTUM                 N É V KOR        LAKCÍM     TEMETÉS           MEGEMLÉKEZÉS         UTÓSZÓ
  1.   2018.01.08  ÁDÁM JÓZSEF

(1942.12.08.)

 76   Gombos  Duna utca szn.  Gombos 2018.01.09. Kedd 13 órakor  Rég elhagyám az enyhe révet,
Hátam megett már évre évek
Úgy torlanak, mint tengerár,
S új rév, koporsóm csendje vár .(Vargha Gyula)
 BÉKE PORAIRA!
 2.  2018.01.10  OSZLÁNSZKI (Szakál) VERONA   (1947.10.17.)  70  Gombos

Madács Imre 3.

 Gombos 2018.01.11. Csütörtök

15 órakor

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.

(Juhász Gyula)
 BÉKE PORAIRA!
 3. 2018.01.11.  MAMUZSITY (Bodrik) MÁRIA   (1942.05.25)  76 Gombos

Erdő utca 87.

Gombos 2018.1.13. Szombat     10,oo órakor  Valahol a felhők fölött van egy másik világ, ahol minden szép és nem szenved senki már. Most már hadd zokogjon kétségbeesvén az égnek takarója fent mennyeikben.
Elül a csend, s csak tompa szél zörgeti az avart. Azt hallom, más nesz nem zavar.
BÉKE PORAIRA.
 4.  2018.01.21.  KISS (BARTOK) ANNA  64  Gombos  Erdő u.  61/a      Gombos 2018.1.23. Kedd 12,00 órakor   

 

 Búcsúznom kell, bár búcsúzni fáj,
De vár rám ott Fent egy új világ,
Csillag és fény, mennyei kék,
Lelkem már szárnyal, jönnek elém.
NYUGODJON BÉKÉBEN
 5.  2018.02.06.  BERKÓ ISTVÁN  78  Gombos Doroszlói u. 26.  Gombos 2018.2.6.  Kedd 10,oo órakor

 

„Volt emberek.

Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.

Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább.” (Kosztolányi)

 BÉKE PORAIRA
 6. 2018.02.12  TOKOS (Pallós) ILONA  81  Gombos Ibolya u. 39.  Gombos 2018.2.13.    Kedd, 16 órakor  Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
Belőlem néhány pillanat.
NYUGODJON BÉKÉBEN.
 7.  2018.02.12.  BOGYÓ IMRE 64 Gombos Vajdasági u. 9/a  Gombos 2018.02.14. Szerda, 13.oo órakor Honnan jött ajtómba hívatlan e bánat?
Még átlépem egyszer az üres szobákat,
mint ki ottfelejtett valamit, a szemnek
téveteg tüzével csöndes búcsút intek.

Adam Bernard Mickiewicz

NYUGODJON BÉKÉBEN.
 8.  2018.02.13.  BÁRTOL PÁL  76  Gombos  Jókay Mór 11.  Gombos 2018.02.14. Szerda, 14.oo órakor Fura nép az emberek:
Búcsúzkodni nem szeret,
Nyugton mégis meg nem ül,
Csak búcsúzik mindentől.

Sík Sándor

 NYUGODJON BÉKÉBEN.
9. 2018.02.15. ROHACSEK KÁLMÁN

1961.julius 20.

56 AUSZTRÁLIA

(Gombos)

 Nincsenek már színes álmok,
csak szívfagyasztó jégvirágok.
Nem hiszek már szép mesékben,
csak megfagyok a hóesésben.
 BÉKE PORAIRA